آمار لحظه ای اطلاعات کانال هیات شنا شیرجه واترپلو

کارگروه مورد
فرهنگی 3
واحد آموزش 1
هیات شنای مقاومت استان اصفهان 3
هیات شهرستانها 1
اداره کل 2
استخرها 1
اطلاعیه 1
تفاهم نامه مدارس شنا 2
مدارس شنا 5
اخبار مهم 1
دانش بنیان و فناوری 1
روابط عمومی 2
شهرستان ها 1
فرهنگی مذهبی 2
مدرسه شنای قاسمیون 1
مدارس شنا 2
طرح هفت سطح شنا 6
دوره های آماده سازی تست مربیگری ۳ شنا 2
قهرمانان جوان جهان 2
زیارت اهل قبور شنا 1
کمیته ورزشهای آبی 2
کمیته استعدادیابی 1