دوره های هیات

دوره های هیات

برگزار شده
شماره ردیف نوع عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان جنسیت درجه رشته شهر مدرسین
0107 آزمون ورودی عملی 4 آزمون ورودی عملی 4-شنا-اصفهان-140141350494/575-1401-بانوان 1401/05/04 1401/05/04 خانم - شنا اصفهان سهیلا طوسیان |
0106 بازآموزی بازآموزی-شنا-درجه 3-اصفهان-140141350493/575-1401-مشترک 1401/04/25 1401/04/25 مشترک درجه 3 شنا اصفهان بهار حقانی طهرانی |
0104 بازآموزی بازآموزی-شنا-درجه 3-اصفهان-140132550437/575-1401-مشترک 1401/04/03 1401/04/03 مشترک درجه 3 شنا اصفهان بهار حقانی طهرانی |
0103 آزمون ورودی عملی 4 آزمون ورودی عملی 4-شنا-اصفهان-140131550420/575-1401-آقایان 1401/03/30 1401/03/30 آقا - شنا اصفهان میثم شکیب زاد |
0102 آزمون ورودی عملی 4 آزمون ورودی عملی 4-شنا-اصفهان-140131550419/575-1401-بانوان 1401/03/31 1401/03/31 خانم - شنا اصفهان شهلا ترابی فارسانی |
0101 بازآموزی بازآموزی-شنا-درجه 2 و 1-اصفهان-140122750386/575-1401-مشترک 1401/03/06 1401/03/06 مشترک درجه 2 و 1 شنا اصفهان ایمان رحیمی |
0100 بازآموزی بازآموزی-شنا-درجه 3-اصفهان-140122750385/575-1401-مشترک 1401/03/13 1401/03/13 مشترک درجه 3 شنا اصفهان شهلا ترابی فارسانی |
0099 بازآموزی بازآموزی-شنا-درجه 3-اصفهان-140121950372/575-1401-مشترک 1401/02/25 1401/02/25 مشترک درجه 3 شنا اصفهان شهلا ترابی فارسانی |
0098 مدیریت استخر و اماکن آبی مدیریت استخر و اماکن آبی-اصفهان-140121850363/575-1401-مشترک 1401/02/30 1401/02/30 مشترک - - اصفهان مدرس مدعو |
0097 بازآموزی بازآموزی-شنا-درجه 3-اصفهان-14012750348/575-1401-آقایان 1401/02/15 1401/02/15 آقا درجه 3 شنا اصفهان بهار حقانی طهرانی |
0096 بازآموزی بازآموزی-شنا-درجه 3-اصفهان-14012650344/575-1401-بانوان 1401/02/15 1401/02/15 خانم درجه 3 شنا اصفهان بهار حقانی طهرانی |
0095 آزمون ورودی عملی 4 آزمون ورودی عملی 4 شنای آقایان هیات شنای استان اصفهان-پیش نیازمربیگری درجه3شنا،20 اسفند،استخر9دی دانشگاه علوم پزشکی 1400/12/20 1400/12/20 آقا - شنا اصفهان میثم شکیب زاد |
0094 مربیگری مربیگری درجه 3شنای بانوان هیات شنای استان اصفهان- ویژه قبولشدگان آزمون عملی خانم حقانی- 12 الی 20 اسفند-استخر9دی علوم پزشکی 1400/12/12 1400/12/20 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: بهار حقانی طهرانی |
0093 مربیگری مربیگری درجه 3 شنابانوان هیات شنای استان اصفهان-ویژه قبولشدگان آزمون عملی خانم طوسیان- 10 الی 28 اسفند-استخر9دی علوم پزشکی 1400/12/10 1400/12/28 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: سهیلا طوسیان |
0092 کلینیک مقدماتی توان افزایی استعدادیابی کلینیک مقدماتی توان افزایی استعدادیابی شنا ویژه کلیه مربیان درجات 3-2-1شنا- هیات شنای استان اصفهان- سه شنبه 3 اسفند- با 10 امتیاز آموزشی- شهریه 250هزارتومان 1400/12/03 1400/12/03 مشترک - شنا اصفهان مدرس مدعو |
0091 آزمون ورودی عملی 4 آزمون ورودی عملی 4شنای بانوان پیش نیاز مربیگری درجه 3 شنا هیات شنای استان اصفهان- دوشنبه 25 بهمن-استخر ساحل 1400/11/25 1400/11/25 خانم - شنا اصفهان بهار حقانی طهرانی |
0090 کلینیک برنامه ریزی آموزشی کلینیک مجازی برنامه ریزی آموزشی ویژه مربیان درجه 3 هیات شنای استان اصفهان-جمعه 29 بهمن(شهریه 250 هزارتومان) با 10امتیازآموزشی 1400/11/29 1400/11/29 مشترک درجه 3 شنا اصفهان عبدالرضا ریاحی دهکردی |
0089 آزمون ورودی عملی 4 آزمون ورودی عملی 4شنای بانوان هیات شنای استان اصفهان- پیش نیاز مربیگری درجه 3 -یکشنبه17بهمن-استخر 9دی اصفهان 1400/11/17 1400/11/17 خانم - شنا اصفهان سهیلا طوسیان |
0088 بازآموزی بازآموزی مجازی شنا ویژه مربیان(خانم/آقا) درجه 3هیات شنای استان اصفهان-شنبه 16بهمن- ثبت نام فقط با مرورگر firefox 1400/11/16 1400/11/16 مشترک درجه 3 شنا اصفهان بهار حقانی طهرانی |
0087 آزمون ورودی عملی 4 آزمون ورودی عملی 4 شنا ویژه آقایان جهت کلاس حضوری داوری درجه 3 هیات شنای استان اصفهان- پنج شنبه5 اسفند- 1400/12/05 1400/12/05 آقا - شنا اصفهان میثم شکیب زاد |

صفحه‌ها